ANBI* gegevens

De Stichting

Oprichtingsdatum is 9 oktober 2019.

De gedeponeerde stichtingsnaam is:

  Stichting International Clearwater Association

Onder het publiek en in communicatie ook bekend als:

  Project Schone Schie

Bestuur

mevrouw R. Klein Ikking - voorzitter

de heer  A. Barreto - secretaris

de heer J. Iding - penningmeester

Adres

Rozenlaan 7A

3051LH  Rotterdam

Voor contact klik hier

Doelstelling

Het doel van de stichting en hoe de stichting deze wil behalen staan omschreven in artikel nummer 3 van de statuten d.d.12-09-2019 en in het beleidsplan.

Beleid

Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en eventueel aangepast. De meest recente beleidsplan kunt u downloaden middels deze link.

 

Beloningsbeleid

Stichting Clear Water Association is een non profit organisatie, hoe de stichting haar vermogen vormt en beheert staat omschreven in artikel 4 van de statuten d.d. 12 september 2019 en in het beleidsplan.

Financieel overzicht

De eerste staat van baten en lasten zal eind 2020 worden gepubliceerd.

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel 76065529

RSIN (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 860495103

*De Stichting heeft sinds 1 januari 2020 de ANBI status. Te zien via de website van de belastingdienst.